Článek

Hořejšímu běží čtyřletý trest, přesto se aktivně zúčastnil losování ČFL. Soud dostal do soutěže Robstav, Fousek a spol. skandálně pomohli Zápům

9. 7. 2024

Očistný proces, který českému fotbalu slíbil předseda Petr Fousek, má svoje mouchy. Jedna z nich se jmenuje Jan Hořejší. Po léta blízký souputník někdejšího místopředsedy asociace Romana Berbra, až do výpovědi z pracovního poměru s Fotbalovou asociací ČR pak její sekretář Řídící komise Čechy.

Odvolací komise FAČR mu 16. března 2022 udělila čtyřletý zákaz účasti na všech aktivitách spojených s činností FAČR. Plus peněžitý trest 25 000 korun. Komise konstatovala, že se dopustil disciplinárního přečinu úplatkářství a narušování regulérnosti soutěže. 

Podle informací z policejního spisu Šváb jednak Hořejší měnil nominace rozhodčích na utkání podle pokynů Romana Berbra. Jednak měl předávat obálku s úplatkem jako poslíček mezi Romanem Rogozem, manažerem Slavoje Vyšehrad, a rozhodčím Robertem Hájkem. To Hořejší zásadně odmítá. Žádné trestní stíhání každopádně vůči němu v této souvislosti vedeno nebylo.

Ať tak či tak, měl by Jan Hořejší stát mimo fotbal. Jednak je v trestu a jednak není členem FAČR.

Přesto mimo fotbal nestojí. Zhruba před rokem jsem zde psal o tom, jak se spolu s Martinem Svobodou alias Chřestýšem na Strahově přátelsky pozdravili s rozhodčími ČFL a jejich šéfem Rudolfem Špotákem. Sám Hořejší se tehdy prezentoval jako sportovní ředitel SK Brozany.

Podle zpráv ze zákulisí je spektrum jeho zájmů a schopností velmi široké. Je spojován nejen s Brozany, ale i s týmem Velvar, Záp a Chomutova.

Fousek nesouhlasil, ale nezasáhl

Vedle toho, že se Jan Hořejší průběžně soudí a dohaduje s FAČR o platnost své výpovědi a případné finanční dorovnání, objevuje se na půdě FAČR také na akcích svolaných pro kluby ČFL a českých divizí. Až dosud provokoval svou účastí v předsálí. Ale 27. června udělal i další krok, kdy se účastnil přímo losovacího aktivu ČFL a českých divizí. A nikdo mu v tom nebránil.

Tedy ani Martin Drobný, předseda Řídící komise Čechy, která schůzi v budově FAČR na Strahově organizovala. Drobný je dalším činovníkem, který měl vždy velmi blízko k Romanu Berbrovi. Na jeho pokyn například právě Drobný rozpočítával náklady na akci Dezinfekce, s níž je spojeno trestní stíhání pro tunelování prostředků FAČR. Drobný však obviněn nebyl. A kluby českých divizí a ČFL si ho v roce 2021 zvolily do vedení ŘKČ. Vedle toho v rozporu se stanovami zastává placenou funkci na sekretariátu FAČR. Z této pozice mj. špatně nasadil týmy k losování Mol Cupu, který se kvůli němu musel přelosovávat - více zde.

Každopádně Drobný připustil účast trestaného Hořejšího na losovacím aktivu ČFL a českých divizí, na kterém Hořejší dokonce vystupoval s diskusními příspěvky.

„Na losovacím aktivu ČFL a divizí jsem sice osobně přítomen nebyl. Ale když jsem se dozvěděl, že se ho coby aktivně účastní pan Hořejší, který má orgány FAČR zakázanou činnost ve fotbale a nadto není aktuálně členem FAČR, kontaktoval jsem v té záležitosti předsedu asociace Petra Fouska," říká Tomáš Novák z FK Benešov.

"Předseda Fousek mi sdělil, že se mnou souhlasí v tom smyslu, že by se pan Hořejší aktivu účastnit neměl a že by mu v tom mělo být zamezeno. Nicméně jak jsem byl informován, ze strany FAČR žádné takové opatření uplatněno nebylo, pan Hořejší aktiv absolvoval, dokonce na něm aktivně vystoupil. A ze strany FAČR mu v tom po celou dobu trvání aktivu nikdo nijak nezamezil," nechápe Tomáš Novák, zástupce F-evoluce, která se profiluje jako nesmiřitelný protivník berbrovských pozůstatků uvnitř českého fotbalu. Zjevně výrazně nesmiřitelnější než předseda Fousek.

Robstav: Zmatky, soud a Velvary

Součástí aktivu zproblematizovaného účastí Jana Hořejšího byla i debata o FK Robstav. Klub, za který vystupuje Radek Kozák, fungoval v ČFL na základě smlouvy s FK Přeštice, která však 30. června vypršela. 

A protože se Přeštice přihlásily do divize, zdálo se, že Robstav prostě končí. Jenže Robstav si vymohl předběžné opatření soudu, kterým se fotbalové asociaci nařizuje zařadit tým do ČFL. Toto předběžné opatření se údajně opírá o jakýsi dokument podepsaný Romanem Berbrem, podle datace ještě v období, kdy byl místopředsedou asociace.

"Řídící komise pro Čechy původně navrhla, aby v ČFL skupinu A z tohoto důvodu hrálo osmnáct mužstev s tím, že v případě zrušení předběžného opatření by došlo k vyloučení FK Robstav a soutěž by se dohrávala v sedmnácti týmech. V návaznosti na diskusi s kluby v rámci losovacího aktivu dne 27. června však bylo finálně rozhodnuto, že ČFL A i ČFL B budou mít v příští sezoně shodně 17 účastníků, aby všechny týmy (ČFL A i ČFL B) měly stejné podmínky," uvádí v odpovědi na můj dotaz stran FK Robstav tiskové oddělení FAČR.

A pokračuje: "V ročníku 2024/2025 a 2025/2026 bude tedy obě skupiny ČFL hrát sedmnáct účastníků. V následující sezoně 2026/2027 se počet účastníků vrátí na klasický počet šestnáct. Nad rámec výše uvedeného je zapotřebí zdůraznit, že jde o zcela výjimečnou situaci, kdy je FAČR povinna ve velmi krátkém čase reagovat na rozhodnutí soudu a splnit povinnosti v něm uvedené."

Sdělení tiskového oddělení FAČR dále dodává: "FK Robstav má v současnosti své sídlo v Plzni, aktuálně nedisponuje žádným družstvem mládeže a jako hrací plochu má nahlášeno hřiště v Kamenném Újezdu u Nýřan, na kterém se v posledním ročníku hrála okresní III. třída. ŘKČ FAČR tak bude důsledně kontrolovat dodržování všech povinností účastníka ČFL i před rozhodnutím o odvolání proti předběžnému opatření."

Aby toho nebylo málo, oznámil Radek Kozák v uplynulých dnech, že jarní tým Robstavu bude hostovat ve Velvarech. Nicméně že chce zároveň sestavit mladý tým, který bude hrát ČFL pod hlavičkou Robstavu taktéž.

Právě scházející mládežnická základna je přitom jedním ze základních nedostatků FK Robstav. Před prohlášením o převedení týmu formou hostování do Velvar platilo, že měl FK Robstav registrováno toliko 24 hráčů dospělého věku. Nesplňoval tedy podmínku nutných mládežnických týmů, přidružený klub mu nebyl schválen. A do začátku soutěže by tuto nutnou podmínku minimálně 3 přihlášených mládežnických mužstev musel nějak splnit. Těch týmů by tedy mělo být celkem 5, ale za čtvrtý a pátý se lze "vykoupit" poplatky 50 000 + 50 000 korun. 

Každopádně platí, že ve věci FK Robstav je podle všeho fotbalové hnutí jednotné v tom, že klub by ČFL hrát neměl. A strpěn je v soutěži jen na základě předběžného opatření soudu. Přičemž zjevně existuje řada dalších nástrojů, jak situaci s ním řešit. Ostatně i převod hráčů do Velvar signalizuje, že Radek Kozák patrně nevnímá pozici klubu právě silně.

Případ Zápy. Proč se hlasovalo dvakrát?

Mnohem větší rozpory uvnitř fobalového hnutí ale panují kolem klubu SK Zápy. To je další klub, který nemá mládež. A tak si ji na papíře sehnal. Když výkonný výbor FAČR první pokus odmítl, subjekt vystupující jako přidružený mládežnický klub se hbitě přejmenoval a pozměnil své sídlo. 

A to byl pro předsedu Petra Fouska důvod k tomu, aby vyvolal nové hlasování per rollam, ve kterém už se navzdory nesouhlasu F-evoluce našlo ve výkonném výboru FAČR dost hlasů pro to, aby se Zápům vyšlo vstříc. Například navzdory tomu, že přidružený mládežnický klub žádné mládežníky aktuálně neregistruje. Nebo že opětovná žádost přišla po termínu.

Jak se případ SK Zápy ohledně chybějící mládeže řešil v minulosti a jak letos?

Který výtečník založil subjekt, který teď Zápy prezentují jako svůj přidružený mládežnický klub?

Proč se ve VV FAČR hlasovalo o tomtéž dvakrát a jak?

Na tyto otázky nabídnu odpovědi v další, placené části tohoto textu. 

Na otázku, jak to předseda FAČR Petr Fousek ve skutečnosti myslí s budováním mládežnické základny českého fotbalu ve spojitosti s kluby ČFL a divizí, kde se zjevně budují domečky z karet a zcela fiktivní, ničím nenaplněné struktury, si asi bude muset odpovědět sám český fotbal. Až bude Petr Fousek obhajovat svůj předsednický mandát. Pokud se k tomu odváží. 

  Vysoudí český fotbal na Berbrovi miliony? Co Slavii hrozí v kauze Nezmar? Proč je Česko baštou match-fixingu? A co bude se Strahovem či s agenty bez licence?

  Lákají vás tajemství sportovního zákulisí? Pak by vás projekt Je to kulatý mohl (a měl) zajímat. Pro přehled nabízím několik textů z poslední doby:

  Jak může Slavii teoreticky pomoci rozsudek v kauze Vaňkát?

  Agent Spahič odmítá, že by se podílel na match-fixingu. Kdo podle něj zmanipuloval pohár se Slavií?

  Jak by mohl tenisový svaz vyřešit dluhy, do kterého jej uvrhla aféra kolem Ivo Kaderky?

  Co Petru Fouskovi prozradila valná hromada o jeho perspektivách ve funkci předsedy FAČR

  Kolik milionů chce fotbalová asociace, lépe řečeno její "dceřinka" STES, vysoudit na Romanu Berbrovi?

  Co obsahují odposlechy, které dostaly do problémů Jana Nezmara a Slavii? Co klubu hrozí?

  A proč Slavia vystartovala s útokem na Etickou komisi?

  Co se skrývalo za neodeslaným konceptem žádosti ke svolání mimořádné valné hromady a volbě nového předsedy FAČR?

  Proč se chystá rozdělení Sport Investu na dvě firmy?

  Jaké speciální "vychytávky" nabídne návrh nových stanov Fotbalové asociace ČR?

  Kdo zazářil v I. kole tendru, hledajícím titulárního sponzora fotbalové ligy?

  Proč dozorčí rada STES rozcupovala smlouvu, kterou se Sport Investem podepsal předseda Fousek?

  Jaké změny čekají v příštích sezonách Mol Cup?

  Proč jsou největšími světovými baštami match-fixingu Brazílie, Česko a FIlipíny? Ve kterých sportech se podvádí nejvíc?

  Kauza "Rošičák" aneb Jak hodlá Fotbalová asociace ČR naložit se svým strahovským majetkem oceňovaným na miliardu?

  Jaké pravomoci by měl mít nově nejmocnější muž v rámci Ligové fotbalové asociace?

  Proč je Jude, Slavie antisemitský pokřik, i když si to někteří nemyslí?

  Co vedlo Sportovní radu FAČR se Šmicerem, Rosickým či Grygerou k ráznému odchodu ze Strahova?

  Kteří hráčští agenti nezvládli test FIFA a co to pro ně znamená?

  A to jsem jen vybral některé texty, jejich kompletní výpis najdete zde. Pokud vás témata zajímají, budu samozřejmě rád, když si předplatné za 99 korun měsíčně pořídíte. Předem díky.

  ---

  Jak to funguje? Za měsíční předplatné 99 korun dostanete každý nový text, pochopitelně celý, do své mailové schránky a získáte navíc plný přístup k dosavadní stovce publikovaných článků, ve kterých se snažím přinášet prémiový obsah. O čem jsou, o tom si nejlepší obrázek můžete udělat sami zde, přinejmenším začátky textů jsou vždy volně přístupné. Vím, že složenek a plateb máme každý spoustu, na druhou stranu za 99 korun pořídíte dnes zhruba dvě piva a ani přitom nemrknete. Takže pokud to s mými texty na měsíc zkusíte, budu rád, a když potom zůstanete předplatitelem či předplatitelkou i nadále, budu samozřejmě ještě raději.

  Díky za důvěru!

A teď už zpátky ke kauze SK Zápy.

Obsah pro předplatitele

Tento článek je pouze pro předplatitele.

Chcete číst dál a mít přístup k dalším příspěvkům této publikace?

Předplatit od 99 Kč