Článek

Jude, Slavie je antisemitský pokřik. Je důležité, že to řekla i Etická komise FAČR. A navíc pregnantně

4. 2. 2024

Možná lehce ve stínu vysokého trestu za match-fixing (více zde) zůstalo další rozhodnutí Etické komise FAČR ze závěru ledna. Týká se fotbalisty Daniela Turyny a jeho vyjádřením na sociálních sítích ve stylu "Smrt Židům", kterými chtěl coby někdejší hráč sparťanské rezervy dehonestovat slávisty.

Není až tak podstatné, že Etická komise potrestala Turynu udělením finančního trestu ve výši 50 000 korun a nařídila mu fotbalově prospěšné práce ve prospěch Okresního fotbalového svazu Kutná Hora nebo OFS Kolín. Mimochodem fotbalový klub SK Zápy, kde Turyna naposledy působil, s ním už před rozhodnutím Etické komise rozvázal spolupráci.

Za nejcennější počin ve spojitosti s touto kauzou považuji velmi pečlivé odůvodnění, které Etická komise vedená Janem Eisenreichem v této věci vytvořila. Přečíst si ho v kompletním znění můžete zde. Dovolím si ho opravdu doporučit k přečtení.

Komise v něm reaguje mj. na Turynovu omluvu, že "nic nebylo myšleno na Židy".

Komise cituje disciplinární řád a vysvětluje podstatu Zákazu projevů hanobících příslušnost k rase nebo etnickému původu, barvě pleti, sexuální orientaci, národnosti či náboženství.

"Přestože z kontextu i výpovědi ze dne 25. 1. 2024 je zřejmé, že pan Turyna označením Žid zamýšlí dopustit se hanobícího projevu vůči skupině fanoušků či hráčů klubu SK Slavia Praha, nemá tento aspekt vliv na naplnění skutkové podstaty, závadnost popsaného jednání a trestnost spáchaného disciplinárního přečinu," píše se v rozkladu.

"Označování fanoušků, hráčů či příslušníků konkrétního členského klubu za rasu, národnost či etnickou nebo náboženskou skupinu je krajně nevhodné. V konkrétním případě ztotožnění fanoušků, hráčů a příslušníků členského klubu SK Slavia Praha za Židy pak vede toto ztotožňování k nepřípustnému antisemitismu. V této souvislosti je nutné odsoudit též pokřik „Jude Slavia“, který zaznívá ze strany fanoušků především AC Sparta Praha při vzájemných utkáních s SK Slavia Praha," píše komise.

A vysvětluje: "V tomto kontextu je nutné zdůraznit, že označení „Jude“ je německé označení Židů a historicky vešlo ve všeobecnou (nechvalnou) známost při jeho používání na šesticípých žlutých hvězdách na oblečení osob označených nacistickými zákony za Židy („Juden“), a to během německými nacisty organizovaného a systematického vraždění Židů během 2. světové války známého jako holocaust, či konečné řešení židovské otázky."

Spojitost s utkáním proti West Hamu na věci nic nemění

Komise reaguje i na obvyklý argument, že pokřik Jude, Slavie udějně vznikl již před druhou světovu válkou. Podle odborníka na slávistickou historii Vladimíra Zápotockého následovalo první použití pokřiku z hrdel sparťanských fanoušků v souvislosti s utkáním mezi Slavií a West Hamem, kdy SK Slavia uzavřela pojistku proti odkladu utkání, které pak skutečně následovalo kvůli dešti. A slávisté tak inkasovali pojistné i vstupné. 

Podle jiných zdrojů se utkání odkládalo kvůli únavě soupeře z cestování, ale to teď není podstatné. Znovu upozorňuji na to, co k věci sepsala Etická komise:

"Přestože se v této souvislosti objevila i jiná vysvětlení tohoto pokřiku, konkrétně jeho historická provázanost s utkáním v roce 1923, kdy Slavia za neuskutečněné utkání získala pojistné plnění i výdělek ze vstupného,
není jeho konkrétní původ rozhodující. V prvém případě by šlo o přímou návaznost na nacistické označení Židů během 2. světové války, v druhém případě odkaz k prvorepublikovému antisemitismu na základě stereotypu o hamižnosti Židů, navíc kompromitovaný později používaným popsaným označením Jude za 2. světové války. V obou případech jde však o jednoznačnou spojitost, která vyznívá antisemitským dojmem."

Možná někomu nepřijde úplně sexy citovat celé pasáže z oficiálního dokumentu. Ale v tomto případě tak výjimečně činím, protože jde po mém soudu o formulace natolik precizní a trefné, že by byla škoda je krátit, upravovat. A především alespoň tímto způsobem nešířit.

"Ostatně pan Turyna ve své výpovědi potvrdil, že označení Židé pro osoby spojené s SK Slavia Praha užívá právě s ohledem na jemu dlouhodobě známý pokřik „Jude Slavia“. Toto dlouhodobé šíření uvedeného narativu je pak nebezpečné z hlediska rozdmýchávání nenávisti ve společnosti i již zmíněného antisemitismu," píše dále Etická komise.

"O hlubokém zakořenění ve fotbalovém prostředí hovoří taktéž skutečnost, že pan Turyna ani ve 25 letech věku nebyl s to oddělit označení osoby spjaté s SK Slavia Praha od osoby židovské etnicity či náboženského vyznání. Na jednu stranu je to možné vnímat jako polehčující okolnost, na druhou stranu však svými příspěvky pan Turyna coby bývalý úspěšný mládežnický reprezentant působí na další osoby, mnohdy mladší a v některých případech k němu nepochybně vzhlížející (jen na sociální síti Instagram ho sleduje přes 2 000 osob). Na tomto místě je však nutné poznamenat, že pan Turyna ve svých příspěvcích šel daleko za hranu označení „Jude Slavia“ a obraty „nenavist zidum“ a „smrt zidum“ (nejspíš nevědomky) zhmotnil nejen antisemitismus, ale i nacistické myšlenky na vyhlazení celého židovského etnika."

Etická komise  FAČR vedená Janem Eisenreichem dále ve svém rozboru poznamenává, že Disciplinární komise LFA, která standardně posuzuje dění na stadionech, jež se ocitne za hranou disciplinárního řádu, nepoužívá při trestání za pokřik "Jude, Slavie" speciální skutkovou podstatu, která byla výše popsána.

Když to celé shrnu: Etická komise FAČR pregnantně popsala, proč je pokřik "Jude, Slavie" po jejím soudu antisemitský. A musím říct, že po mém soudu také.

Židovská obec vidí téma jinak než Sparta

Co je ještě podstatnější, za antisemitský ho považují i představitelé Židovské obce. Pro Seznam Zprávy se tak před časem vyjádřil její představitel Tomáš Kraus. A podobně se k tématu vyjadřoval i Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea, když jsem s ním o Jude, Slavie hovořil coby redaktor Hospodářských novin. "Proč fanoušci Sparty křičí ,Jude Slavie‘? Bylo by zavádějící hledat v tom cokoliv jiného než projev antisemitismu," vyjádřil se.

Jako antisemitský si pokřik "Jude, Slavie" vyložili i redaktoři The Guardian, britského deníku, kteří ho před časem při derby zaregistrovali.

Spojování pokřiku s nenávistí vůči židovské rase odmítá řada příznivců Sparty. A dokonce se v tomto duchu v roce 2018 vyjádřil i mluvčí klubu Ondřej Kasík.

„Má to dvě roviny. Ta první je taková, že si jako klub tenhle pokřik v ochozech nepřejeme a na tribuny nepatří. Na druhou stranu trvám na tom, co nějakou dobu opakujeme: Ten pokřik nemá žádnou souvztažnost k antisemitismu a naši fanoušci nejsou antisemité,” řekl tehdy pro Seznam Zprávy.

Pokud můžu mluvit sám za sebe, můžu jen zopakovat, co jsem řekl tisíckrát a rád to ještě milionkrát zopakuju: Pokřik Jude,Slavie považuji za antisemitský. A o to problematičtější a nebezpečnější, že si řada jeho uživatelů tyto souvislosti neuvědomuje nebo nedomýšlí. O to větší je v mých očích vítězství lidí působících v kotli Sparty v 90. letech, kteří se ani nijak zvlášť netajili svými sklony k neonacismu. A v mých očích je nepochybné, že právě oni pokřik "Jude, Slavie" zavedli. Nebo obnovili, což je v podstatě jedno.

Zejména prostřednictvím sociálních sítí jsem v uplynulých letech absolvoval řadu debat se sparťany, kteří vycházeli z tvrzení, že "Jude, Slavie" v podstatě nic neznamená, že je to prostě jenom urážka. Způsob, jak soupeře poškádlit. A dávali ho na roveň slávistickým pokřikům typu "Smrt Spartě'!

Je mi jasné, že fotbaloví fanoušci nikdy nebudou hyperkorektní komunitou. A nemíním tu ani vyhlašovat hitparády, který pokřik je horší, hanlivější, nebo jakkoli méně vhodný.

Ale "Jude, Slavie" je prostě speciální případ právě z toho důvodu, který jsem už popsal. Tedy že ti, co ho používají, vůbec netuší, co činí a komu tím ubližují.

Ďáblova šifra

Neberu jim jejich náhled na svět, jen vyjadřuju ten svůj. Tady nejde o Spartu a o Slavii, tady jde o urážení, špinění a citové zraňování Židů, když pokřik slyší. A nemůže v nich neevokovat nacismus, Davidovy hvězdy a vyhlazovací tábory. Možná že v některých ne,nevím, ale představitele Židovské obce a komunity už jsem citoval. A ti mají zcela jasno.

Zašifrování nenávisti vůči Židům do fotbalového pokřiku, jehož uživatelé v mnoha případech ani netuší, že antisemitismus šíří, považuji za mimořádně ďábelský počin.

Jeho efekt je podobný, jako kdyby se skandovalo třeba "Zas...ný potrati!" Možná by si leckdo, kdo by to řval, také neuvědomil, co vypouští z úst. Ale slyšet to rodiče nenarozených dětí, asi by je to v tu chvíli krutě zabolelo u srdce.

Nevím, jestli si představitelé Sparty opravdu myslí, že "Jude, Slavie" není antisemitský pokřik. Anebo jen svými vyjádřeními věc relativizují, aby snížili společenské škody.

Extrémně cenné je, že se vůči rasistickým projevům z kotle už opakovaně vyjádřila hlavní tribuna. Ani "Jude, Slavie" už není tak masivně užívané jako v minulosti. I když zní při každé možné i nemožné příležitosti, třeba i v průběhu přípravného utkání s Kodaní.

Řada jeho uživatelů, vycházejících z toho, že to "nic neznamená", se odkazovala na historizující zmínku Vladimíra Zápotockého o utkání s West Hamem. Z ní dlouho vycházel i text publikovaný k heslu "Jude, Slavie" na wikipedii.

V relativně nedávné minulosti jsem u členů Komise pro historii a statistiku FAČR inicioval, aby heslo upravili blíže realitě. Podle textu na wiki se totiž mnohému mohlo zdát, že "Jude, Slavie" skandují sparťané kontinuálně od roku 1923, že je to něco dávno zavedeného, co nemá - vzhledem k dataci - nic společného s holokaustem, ani s neonacismem.

Pokřik rozhodně nezněl kontinuálně, rozezněl se v 90. letech

Nevím, co se skandovalo, nebo neskandovalo v roce 1923. Podstatné je, že se pamětníci z 50., 60, 70. a 80. let jednoznačně shodnou, že se na Spartě v tomto období vůči Slavii ani nikomu jinému nic takového neskandovalo ani omylem.

Vůči komunistickému režimu můžeme mít milion výhrad. Ale jakékoli projevy fašististického charakteru potíral naprosto nekompromisně. Za prvé tedy bylo nemyslitelné, že by někdo něco takového na stadionech skandoval. A za druhé se domnívám, že by to v tom období nikoho ani ve snu nenapadlo.

V 90. letech "Jude, Slavie" buď někdo obnovil, anebo podle mého názoru s větší pravděpodobností vymyslel nově či staronově, což je vlastně jedno. 

Jako podstatnou vnímám skutečnost, která je prostě "na beton", že se "Jude, Slavie" neskanduje na Letné sto let, jak se mnozí chybně domnívají. A text na wikipedii k tomu několik let sváděl.

Vojtěch Scheinost z Komise pro historii a statistiku se asi před dvěma lety opakovaně pokoušel heslo na wikipedii v tomto směru upravit. Ale vždycky ho anonymní tvůrce hesla předchozího vrátil do původního stavu. Tak jsme na to tehdy rezignovali.

Jak jsem se díval dnes, heslo na wiki se nakonec přesto podařilo upravit. A k dnešnímu datu je po mém soudu OK. Cituje výroky Jindřicha Šídla nebo zesnulého kolegy Pavla Procházky. 

Wiki tvůrcům, a nejen jim bych si dovolil doporučit jako další pramen právě i odůvodnění Etické komise FAČR v případu Turyna. 

Považuju za velmi cenné, jak precizně orgán fotbalové asociace celou věc popsal a jak ji jednoznačně propojil s antisemitskými proudy.

Je zjevné, že si je uvědomují i někteří příznivci Sparty, kteří na této vlně bohužel stále "surfují". Důkazem budiž vypálené toalety v Edenu, jejichž snímek po jednom z derby publikovali žháři na instagramu s popiskem "židovské pece".

Jasnější odkaz k vyhlazovacímu táboru v Osvětimi asi bohužel nevymyslíme.

Takoví lidé bohužel byli, jsou a nejspíš i budou. A mohou se objevovat ve všech fanouškovských táborech.

Co je extrémně důležité: Tento text, stejně jako vyjádření Etické komise FAČR, nejsou ani v nejmenším antisparťanské či proslávistické. 

Vyhraňují se proti antisemitismu. Ať už vědomému nebo nevědomému.

Nevím, jestli se dožiju derby bez "Jude, Slavie". Nejspíš ne. Ale bylo by to fajn. Pokud třeba i tenhle text alespoň někomu pootevře oči, pak jsem snad nežil úplně zbytečně.

Jak to bylo se Svědíkem? Kdy zase bude hrát český tým Ligu mistrů? A co bude s Peltou, Haindlovou, Fouskem či s agenty bez licence?

Lákají vás tajemství sportovního zákulisí? Pak by vás projekt Je to kulatý mohl (a měl) zajímat. Pro přehled nabízím několik textů z poslední doby:

Proč musí boj o reformu LFA z pera Jaroslava Tvrdíka předcházet případnému souboji o pozici předsedy FAČR??

Proč se Česko stalo baštou match-fixingu?

Co se chystá na českém televizním trhu? Kam se patrně přestěhují Evropská a Konferenční liga?

Úplně mimo hru se Martin Svědík v souvislosti s českou reprezentací neocitl. Od koho dostal nabídku - a jakou?

Proč byla nabídka kandidátů na pozici českého reprezentačního trenéra tak úzká?

Co vedlo Sportovní radu FAČR se Šmicerem, Rosickým či Grygerou k ráznému odchodu ze Strahova?

Proč je model s reprezentačními asistenty působícími zároveň v klubech skokem do pravěku?

Co a kdo stojí za fraškou, kdy bylo narychlo svoláno jednání, kde se měl vybrat nový reprezentační trenér - a pak bylo ještě rychleji zrušeno?

Co zarazilo šéfy Eintrachtu Frankfurt, když stopli přestup Durosinmiho z Plzně?

Proč se najednou začalo obchodovat s akciemi českých fotbalových klubů? Proč se Tykač vydal v Křetínského stopách?

Jak Jaroslav Tvrdík v Číně domlouval převod Slavie z majetku CITIC na firmu Pavla Tykače?

Jaké šance dává českým fotbalovým mistrům vylepšený pohárový koeficient v kombinaci s novými regulemi Champions League?

Jak Ondřej Šebek, předseda Národní sportovní agentury, rozděluje stamiliony na investiční dotace? A co si myslí o startu Rusů na OH v Paříži?

Kdy se Miroslav Pelta může dočkat odvolacího soudu a na co z hlediska dalších průtahů ve své kauze spoléhá?

Jak případ Belmondo zapadá do "opileckých" dějin exprezentace?

Objeví se ve vedení FAČR "povinná žena"? A jak se bude jmenovat?

Kteří hráčští agenti nezvládli test FIFA a co to pro ně znamená?

Kdo by mohl Petra Fouska nahradit v čele asociace?

A to jsem jen vybral některé texty, jejich kompletní výpis najdete zde. Pokud vás témata zajímají, budu samozřejmě rád, když si předplatné za 99 korun měsíčně pořídíte. Předem díky.

---

Jak to funguje? Dnešní text je výjimečně přístupný celý zdarma. Každopádně platí, že za měsíční předplatné 99 korun dostanete každý nový text, pochopitelně celý, do své mailové schránky a získáte navíc plný přístup k dosavadní stovce publikovaných článků, ve kterých se snažím přinášet prémiový obsah. O čem jsou, o tom si nejlepší obrázek můžete udělat sami zde, přinejmenším začátky textů jsou vždy volně přístupné. Vím, že složenek a plateb máme každý spoustu, na druhou stranu za 99 korun pořídíte dnes zhruba dvě piva a ani přitom nemrknete. Takže pokud to s mými texty na měsíc zkusíte, budu rád, a když potom zůstanete předplatitelem či předplatitelkou i nadále, budu samozřejmě ještě raději.

Díky za důvěru!

Obsah pro předplatitele

Tento článek je pouze pro předplatitele.

Chcete číst dál a mít přístup k dalším příspěvkům této publikace?

Předplatit od 99 Kč